קרקע חקלאית

26/11/2012

זכות גידור קרקע חקלאית

ועדת הערר סירבה להתיר גידור שטח חקלאי שלא לצורך שימוש חקלאי מובהק סקרנו את החלטת ועדת הערר לתכנון ולבניה בירושלים בה נקבע כי "גידור מקרקעין מהווה […]
27/06/2012

טופס חישוב דמי הסכמה בהעברת זכויות בנחלה

חישוב דמי הסכמה בנחלות
13/03/2012

רכישת קרקע חקלאית – כן או לא?

Call Now Button //]]>