מיסוי מקרקעין

12/03/2012

השבח לאל נגמר השבח אבל למי בדיוק ?

מאמר בעקבות תזכיר (מיום 05.01.2011) חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(פטור במכירת דירת מגורים והעלאת שיעור מס רכישה)(הוראת שעה), התשע"א-2011 המטרה – להסיט את ההיצע מדירות להשקעה […]
12/03/2012

כאשר אב נותן הלוואה לבנו לצורך רכישת דירה, רצוי להכין הסכם מפורט, כי אחרת קיים חשש שהבן לא יזכה לפטור במכירה מהירה של הדירה

תפקידו של סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין הוא בין היתר לחסום שימוש לרעה בפטור ממס שבח באמצעות הענקת מתנות פיקטיביות. החסימה מתבטאת בתקופת צינון (בין שנה […]
12/03/2012

טעיתם בשיקול דעת – ניתן לחשוב מחדש

בפס"ד שניתן לאחרונה (ו"ע 9094/08) דובר בנישום אשר נמנה בקבוצת רכישה שרכשה זכויות בקרקע עליה בנין מגורים ישן. בשנת 2007 הרסה הקבוצה את הבניין ובנתה תחתיו […]
23/01/2012

הכל על השינוי במס הרכישה

Call Now Button //]]>