זכות הגידור

זכות גידור קרקע חקלאית
26/11/2012
מימוש תמ"א 38 בבתים פרטיים
26/11/2012

זכות הגידור
ועדת הערר: זכות הגידור מהווה מימוש חשוב של זכות הקניין
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים סירבה לבקשת פלוני לגדר את חלקתו מהטעם שהחלקה
מיועדת לדרך.
ועדת הערר:
"הפסיקה קבעה באופן חד משמעי, כי גידור מקרקעין מהווה מימוש ראשוני וחשוב של זכות הקניין.
הגידור הוא זה שמגדיר את גבולות הקניין ומונע כניסת משתמשים שלא כדין. לפיכך, כדבר שבשגרה, יש
לאפשר לאזרח לגדר את מקרקעיו.
"מנגד, מדובר בקרקע המיועדת להפקעה, כך שיש לוודא כי הגידור המבוקש לא יסכל את מטרת
ההפקעה. באופן עקרוני לא היינו מאפשרים לגדר קרקע המיועדת להפקעה מכוח תכנית תקפה, היות ויש
ממש בעמדת ב"כ המשיבה כי גידור יכול להשיא עלויות הפקעה.
"אלא, שבמקרה שבפנינו התכנית התקפה הינה משנת 1974 , כך שלא ניתן מצד אחד לא לבצע הפקעה
ולשלם את הפיצוי בגינה במשך כמעט 40 שנה, ומצד שני לא לאפשר לאזרח לממש את זכות הקניין שלו".
לפיכך, נקבע כי יקבע תנאי בהיתר להקמת הגדר לפיו ככל שהוועדה המקומית תנקוט בהליכי הפקעה
הגדר תפורק.

Call Now Button //]]>