פסקי דין

פס"ד לעניין פיצוי 197 – 26.3.14

 

פסד עליון לענין תחילת מירוץ ההתיישנות לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה

טיוטת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014), התשע"ג – 2013, הפצה רבעית.

לצפיה הקליקו כאן

 

פסק דין "ו"ע 10-10-1449 יונס ואח' נ' פקיד שומה חדרה"

לצפיה הקליקו כאן

 

להלן פסק דין מענין אשר מדגיש את חשיבות הזכויות החוזיות בנכס, ואת מהות אחריות הממשכן בעת מתן משכנתא:

 

חשיבות מהות הזכויות בנכס

 

להלן פסק דין חוב אשר נותן מושג לגבי התנהלות מס שבח בעת דיווח על עסקת מקרקעין בנסיבות מיוחדות,בהן כאשר הסכום המדווח למס שבח נמוך משווי השוק האמיתי של הנכס:

 

זכויות בניה במחיר נמוך משוווי שוק

 

 

הבאנו כאן פסיקה מבית המשפט אשר מחדדת את אי הכללת מוניטין הקהילה  בשווי הקרקע:

 

אי הכללת מוניטין קהילה בשווי קרקע

 

פסק דין בדבר ניצחונם של תושבי שכונת נווה צדק וביטול בניית בנין רב קומות בשכונה:

 

פסד ביטול בנין בנווה צדק

 

פסק דין מענין בענין פולשים- בית הדין נתן אישור לסילוק הפולש אך בכפוף לתשלום עבור השקעותיו בקרקע:

 

מינהל נ' שאול שלמה

 

פסק דין בענין תשלום על הפקעה ( של פחות מ 25% מהשטח אשר פוטר מפיצוי)  כאשר החלק הנותר לא הושבח:

 

פסד רוטמן – פיצוי על הפקעה שלא משביחה את החלק הנותר)

 

פסק דין הנוגע בענין סיכון ההפקעה כאשר שני חוכרים בחכירה צולבת על הקרקע, האם הפקעת חלק האחד תשפיע חלוקת הקרקע ביניהם?:

 

פסד חזקיהו נ' עוזיאל

 

זכותו של נושה גוברת על זכותו של רוכש זכויות בדירה שלא רשם הערת אזהרה וכחריג להלכת אהרונוב.

ו"ע 10-10-1449 יונס ואח' נ' פקיד שומה חדרה

Call Now Button //]]>