מחירון שכר טרחה מינימאלי על פי לשכת עורכי הדין

זהירות – זיכרון דברים
07/01/2013
כיצד מהלך של מינהל מקרקעי ישראל עלול להשפיע על מחירי הדירות?
04/02/2013

להלן קובץ אשר מכיל טבלה המסכמת את מחירי שכר הטרחה המינימאליים  שיגבו עבור טיפול:

שכר טרחה מינימלי – לשכת עורכי הדין.

שלא יעבדו עליכם!

Call Now Button //]]>