תיקון 74 לחוק מיסוי מקרקעין

דמי היוון, דמי היתר,מינהל מקרקעי ישראל – מצגת שתסביר הכל לכל מי שלא דובר "סינית"
21/02/2013
רשות המיסים החלה במבצע לתפיסת משכירי הדירות אשר לא משלמים מס כנדרש
12/03/2013

תיקון 74 לחוק מיסוי מקרקעין בא להבהיר את ענין מס שבח בתרחיש המיסוי שנוצר עקב ביצוע של תכנית תמא 2/38, אשר מכוחה יוכלו היזמים בשיתוף עם הדיירים להרוס את המבנה ולבנותו מחדש בתוספת הקומות המותרות על פי התכנית, כל זאת במקום להוסיף את הקומות הרצויות על מבנה קיים, דבר אשר נמצא כי מייקר ומסבך את ביצוע תוספת הבנייה וחיזוק המבנה .

התיקון בא לחדד את ענין הפטור ממס שבח, לענין תמ"א 38 הוא בעצם פוטר מתשלום מס שבח בעת קבלת הדירה החדשה עקב ביצוע התכנית , כלומר דיירים שיקבלו דירה חדשה במקום דירתם הקודמת, ערב הריסת הבניין, יהיו פטורים ממס שבח כל עוד דירתם החדשה, שקיבלו במסגרת תמ"א 38/2, אינה גדולה ב- 25 מ"ר ויותר מדירתם הקודמת.

כמו כן, במסגרת התיקון ניתן תמריץ נוסף לאזורים בארץ שהוגדרו כאזורים מוטבים והתמריץ הוא מענק פטור מוגבל בתקרה לדיירים שיקבלו עד שתי דירות תמורת דירתם הקודמת ובתנאי שמדובר בפרויקט באזור המוגדר עפ"י תמ"א 38/2 כ"אזור מוטב"

Call Now Button //]]>