שרגא בירן לבנצי ליברמן: "איך אתה ישן בלילה? אתה פיאודל מספר אחת של המדינה"

Call Now Button //]]>