ריכוז החלטות המועצה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה

טופס חישוב דמי הסכמה בהעברת זכויות בנחלה
27/06/2012
מינהל מקרקעי ישראל, החלטת מועצה בנושא קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית
27/06/2012

המועצה מאשרת ריכוז ההחלטות כפי שהוגש לעיונם של חברי המועצה.

ריכוז ההחלטות מצורף להחלטה זו. (להמשך)

Call Now Button //]]>