מינהל מקרקעי ישראל, החלטת מועצה בנושא קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית

ריכוז החלטות המועצה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה
27/06/2012
מינהל מקרקעי ישראל – החלטת בג"ץ בנושא זכויות בעלי נחלה חקלאית‎
27/06/2012

הנדון : קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית

(להמשך)

Call Now Button //]]>