אודות

משרד עורכי הדין חיים מסילתי נהנה מיתרון משפטי אדיר של הבנת תחום שמאות המקרקעין לעומקו.
חיים מסילתי הנו שמאי מקרקעין, עורך דין ומגשר.

תחום שמאות המקרקעין העוסק בנושאי כלכלה, הנדסה ומשפט תוך שילוב שלושתם לכדי אומדן שווי נכסי מקרקעין הנו תחום מורכב ומרתק שהבנתו מסייעת רבות בטיפול משפטי מקצועי.
במסגרת זו מקיים משרד עורכי הדין מסילתי שיתופי פעולה רבים בין עורכי דין לשמאי מקרקעין. שיתופי הפעולה מולידים טיפול ייחודי ומקצועי השמור לאותם בעלי מקצוע הבקיאים היטב בשני התחומים.
נושאים כגון השגות על דרישות חיוב מאת ועדות מקומית (היטל השבחה), שלטונות מס שבח ורשות מקרקעי ישראל וכן אומדני שווי לצרכי
מכירה / רכישה, אומדן פיצוי הפקעה, טיפולים בסכסוכי שכנים וכד' מטופלים היטב על ידי משרדינו.
כמשרד המופיע ברשימת המומחים מטעם בתי המשפט, ניתנות חוות דעת מקצועיות הזוכות לליווי משפטי על משרדינו תוך חתירה לפסקי דין המשרתים את לקוחות המשרד.
עורכי דין הבקיאים בתחומי המקרקעין / התכנון והבניה נדרשים להבין לעומק את התחומים ונקודת מבט השמאית מסייעת לדבר מאד.
טיפול משולב של שמאי מקרקעין ועורך דין מביא פעם אחר פעם לתוצאות מדהימות הנובעות מאותו שילוב.
Call Now Button //]]>